Tabung

Saturday, August 13, 2011

What is Engineering Technology?
What is Engineering Technology? Apakah Teknologi Kejuruteraan?
(dalam skop pendidikan, kurikulum, kerjaya, dan perbezaan)
Contohnya, takrif yang dikeluarkan oleh Technology Accreditation Commission of ABET, Inc., dan telah diluluskan oleh Engineering Technology Council of the American Society for Engineering Education, di ambil seperti berikut.

"Engineering technology is the profession in which a knowledge of mathematics and natural sciences gained by higher education, experience, and practice is devoted primarily to the implementation and extension of existing technology for the benefit of humanity.
Engineering technology education focuses primarily on the applied aspects of science and engineering aimed at preparing graduates for practice in that portion of the technological spectrum closest to product improvement, manufacturing, construction, and engineering operational functions."

Lalu, teknologi kejuruteraan adalah aplikasi kepada prinsip kejuruteraan dan teknologi moden untuk membantu menyelesaikan atau menghalang masalah teknikal di dalam kejuruteraan.

Program teknologi kejuruteraan di Malaysia adalah program displin pendidikan yang agak baru. UTeM adalah salah sebuah IPTA awal yang menawarkan program sarjana muda untuk displin ini. Terdapat 10 program yang ditawarkan. Kurikulum program ini direka untuk memenuhi keperluan yang dibawa oleh revolusi teknologi bagi penyelesaian masalah pendidikan tinggi yang boleh menyokong proses kejuruteraan. Program-program teknologi kejuruteraan termasuklah prinsip-prinsip sains dan kejuruteraan yang berkaitan dengan bidang pilihan.

Di samping itu, pelajar teknologi kejuruteraan akan memperoleh hands-on technical skills yang membolehkan mereka untuk menyelesaikan masalah pengeluaran dan pelaksanaan sistem dan membantu mereka menerangkan penyelesaian.
Para saintis menumpukan dengan memajukan pemahaman kita tentang undang-undang alam semula jadi dan pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip saintifik. Saintis terutamanya yang terlibat dalam penyelidikan.

Jurutera menggunakan pengetahuan saintifik yang dibangunkan oleh para saintis dalam perancangan, mereka bentuk dan membina alat-alat teknikal dan sistem. Jurutera pemaju inovasi teknologi.

Teknologi kejuruteraan bekerja rapat dengan jurutera dalam menyelaraskan orang, bahan, dan jentera untuk mencapai matlamat khusus projek tertentu.
Ahli teknologi kejuruteraan sering bertanggungjawab bagi reka bentuk dan pembangunan.
Lantaran itu, bidang pendidikan kejuruteraan dan bidang teknologi kejuruteraan, tidak akan membawa perbezaan taraf, ia cuma membezakan jenis kerja. Graduan teknologi kejuruteraan boleh bekerja di bidang besar seperti industri, termasuk pembuatan, pembinaan, perindustrian, penyelenggaraan, dan pengurusan. Mereka boleh juga bekerja sebagai pengurus teknologi. Jawatan-jawatan yang layak kepada graduan teknologi kejuruteraan adalah seperti reka bentuk produk, ujian, pembangunan, pembangunan sistem, bidang kejuruteraan, operasi teknikal dan kawalan kualiti.
Dan perlu diketahui, siswazah dari program-program teknologi kejuruteraan sering diberi jawatan sebagai jurutera.

Secara umum, kerja-kerja teknologi kejuruteraan memberi tumpuan kepada praktikal prinsip-prinsip kejuruteraan, manakala kerja jurutera menekankan aspek-aspek teori matematik, prinsip-prinsip sains dan kejuruteraan.

Akhirnya,
"The distinction between engineering and engineering technology emanates primarily from differences in their educational programs. Engineering programs are geared toward development of conceptual skills, and consist of a sequence of engineering fundamentals and design courses, built on a foundation of complex mathematics and science courses.
Engineering technology programs are oriented toward application, and provide their students introductory mathematics and science courses, and only a qualitative introduction to engineering fundamentals. Thus, engineering programs provide their graduates a breadth and depth of knowledge that allows them to function as designers. Engineering technology programs prepare their graduates to apply others' designs." -National Society of Professional Engineers (NSPE).
Catatan ringkas.SUMBER : DEKE ELEKTRONIC INDUSTRI

No comments: